รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน  1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่

http://calendar.buu.ac.th/document/1521531403.pdf

 

 
Calendar