รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย วมว. ตำแหน่ง อาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3810-3010 ในวันและเวลาราชการ
Calendar