รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และเภสัชกร ชดใช้ทุน

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  

และ

ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

 

ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์

ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา

ชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2610 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

 

 

 
Calendar