รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน  

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 16,000 บาท 

สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

และ

ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท  

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางด้านสาขาพาณิชยกรรม

 

ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 16.00น. 

ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานคณบดี

อาคารปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา

ชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2610 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ 

 

ดาวน์โหลด ประกาศตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลด ประกาศตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

 

 

 

 

 
Calendar