รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91266

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลมคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ 
(เลขที่ตำแหน่ง 91266)

 

รายละเอียด


ใบสมัคร


สอบถามเพิ่มเติม 038-102-510 ต่อ 105
Calendar