รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ตำแหน่ง 9120)


รายละเอียด 


ใบสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม 038-102-510 ต่อ 105
Calendar