รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล สำนักงานคณบดี ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ (038)102311 ในวันและเวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://personnel.buu.ac.th/document/person3274.pdf 
Calendar