รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1076 - 2556 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามได้ที่ 038-102311 ในรวันและเวลาราชการ 

สอบถามเพิ่มเติมที่งานบุคคลโทร.0-3810-2311

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar