รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 141/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามที่ 038-102311 ในวันและเวลาราชการ 

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar