รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 985-2555 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก 

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 มีนาคม 2561 สอบถามโทร. 0-3810-2311 หรือ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ หรือที่ www.huso.buu.ac.th
Calendar