รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2561

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
Calendar