รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1291 - 2561 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัคร ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น หรือ วรรณกรรมญี่ปุ่น หรือ การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือ ญี่ปุ่นศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน พ.ศ.2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ค่ะ

Download ใบสมัครจาก Website www.huso.buu.ac.th 
Calendar