รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2561

    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1224 - 2559 สังกัดภาควิชาภาษาไทย กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 31 มกราคม พ.ศ.2561 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th 
Calendar