รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่

http://calendar.buu.ac.th/document/1517201455.pdf
Calendar