รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัด รร.สาธิต จำนวน1อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

   โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Calendar