รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ 

สามารถสมัครได้ที่ห้อง 203 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ภาคเช้า เวลา 08.30 -11.30 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-3810-2369 ต่อ 108 หรือ 141 

 

รายละเอียดการรับสมัคร
Calendar