รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 
ทั้งนี้สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ
 
 Calendar