รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ | ใบสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-3810-3010 ในวันและเวลาราชการ
Calendar