รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์

 

- รายละเอียดเพิ่มเติม
Calendar