รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามได้ที่ 0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ 

หรือ www.huso.buu.ac.th 
Calendar