รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 14 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก

1. ประกาศรับสมัคร

2. ใบสมัคร
Calendar