รับสมัครงาน

ธันวาคม 2560

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ศิราพรรณ แซ่อุ่ย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกฎหมาย 

 

>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์<<

 

ให้บุคคลที่มีรายชื่อในประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔๑๐ ชั้น ๔
อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar