รับสมัครงาน

ธันวาคม 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา 

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 5 

 
Calendar