รับสมัครงาน

ธันวาคม 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1224-2559 สังกัดภาควิชาภาษาไทย ซึ่งจ้่งด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดที่ โทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.huso.buu.ac.th หรือคลิกดูได้ที่นี่ค่ะ
Calendar