รับสมัครงาน

ธันวาคม 2560

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดังเอกสารแนบนี้
Calendar