รับสมัครงาน

ธันวาคม 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องQS2-208 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-3810-2311 หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar