รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาออกแบบเซรามิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาออกแบบเซรามิกส์ 

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลได้ที่ 038-102-510 ต่อ 105
Calendar