รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5-2560

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนักวิชาการศึกษา

 
 
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาทำการ

 
Calendar