รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เปโรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็น

ลูกจ้างศูนย์ปฏิการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๕ อัตรา ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งหัวหน้างานจัดเลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่งช่าง จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ครัวจัดเลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา

๔. ตำแหน่งพนักงานบริกรชาย/หญิง จำนวน ๑ อัตรา

๕. ตำแหน่งพนักงานครัว จำนวน ๑ อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก
Calendar