รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

 

ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
Calendar