รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย

   ผู้ประกาศข่าว อิทธิวัฒน์ คำสีม่วง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย 

 

 

 
Calendar