รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศรับสมัครอาจารย์เศรษฐศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศยกเลิกรับสมัครอาจารย์เศรษฐศาสตร์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ
Calendar