รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    คณะดนตรีและการแสดง รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว ปาณิศา กิมทรง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน  จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้
   1.  ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง 91276  วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาออกแบบเพื่อการแสดง
หรือสาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือสาขาวิชาศิลปการละคร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง

   2.  ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง 91277  วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ โดยเน้นด้านภาพยนตร์หรือโทรทัศน์
หรือสาขา
วิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ประสงค์จะสมัครโดยขอใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะดนตรีและการแสดง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  
ณ สำนักงานคณบดี
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2566
หรือสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ http://mupa.buu.ac.th ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Calendar