รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1224-2559 สังกัดภาควิชาภาษาไทย จากเดิมรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ขยายวันรับสมัครเป็นตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องQS๒-๒๐๘ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
Calendar