รับสมัครงาน

ตุลาคม 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ดาวน์โหลดประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำเเหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Calendar