รับสมัครงาน

กันยายน 2560

    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

        มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ เลขที่ตำแหน่ง 9255 โดยมีรายละเอียดดังนี้
Calendar