รับสมัครงาน

ตุลาคม 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1223 - 2559 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สอบถามโทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดูได้ที่นี่




Calendar