รับสมัครงาน

กันยายน 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar