รับสมัครงาน

กันยายน 2560

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กและพนักงานขับรถยนต์

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก และพนักงานขับรถยนต์ 

 
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 
 Calendar