รับสมัครงาน

กันยายน 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1224 - 2559 สังกัดภาควิชาภาษาไทย โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560   ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามโทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th

 
Calendar