รับสมัครงาน

สิงหาคม 2560

    กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล

   ด้วยกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

สังกัดกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

   ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ งานธุรการ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2719 ในวันและเวลาทำการ

  ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติคลิก ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก
Calendar