รับสมัครงาน

สิงหาคม 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง1223-2559

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.038-102311 ในวันและเวลาราชการ  คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th 
Calendar