รับสมัครงาน

สิงหาคม 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2560 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.0-3810-2311 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ www.huso.buu.ac.th
Calendar