รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2560

    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เลขที่ตำแหน่ง ๔๒๔๔ จำนวน ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว กัญญณัช ศรีนวล

http://calendar.buu.ac.th/document/1500262803.pdf
Calendar