รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 0042560

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 004/2560 

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

รายละเอียด
Calendar