รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 0032560

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 003/2560 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด 
Calendar