รับสมัครงาน

มิถุนายน 2560

    กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นิติกร ระดับปริญญาตรี 1 อัตรา และระดับปริญญาโท 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ศิราพรรณ แซ่อุ่ย

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นิติกร สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

   - ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 91336 อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

   - ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 91226 อัตราเงินเดือน 24,500 บาท 

การรับสมัคร ต้องทำการสมัครด้วยตนเองภายในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลักฐานในการสมัคร และคุณสมบัติของตำแหน่ง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัครนิติกรกองฏหมาย  ใบสมัคร

 
Calendar