รับสมัครงาน

มิถุนายน 2560

    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อัญชสา ขำอยู่

สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อ้ตรา

รายละเอียด

Calendar