รับสมัครงาน

มิถุนายน 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1077-2556 จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1077 - 2556 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิกดูรายละเอีัยดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar