รับสมัครงาน

มิถุนายน 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1224-2559 สังกัดภาควิชาภาษาไทย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สอบถามโทร.0-3810-2311 หรือคลิกเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar